|||||||
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

  ปักกิ่ง โอเชียนไทม์ ทรานสเลชั่น เซ็นเตอร์

ห้อง D2-907  หมู่ข้านหย้าหยู้นฉ้วนซื่อหยวน( ถนนใหญ่ที่ 5 )   ปักกิ่ง

รหัสไปรษณีย์ 100012

โทรศัพท์  (010) 6498675213651353194

แฟกซ์   (010) 64986752

เว็บไซค์  http://www.ocntrans.com     

Email:sales@ocntrans.com

 

|||||||||||
               

Copyright@ All right Reserved Beijing Ocean Times Translation Service

Addr: Flat 1701, Building 229 ,Wolong compound, Chaoyang District, Beijing 100101

Tel: 0086-10-64986752,13651353194 Fax: 0086-10-64986752
Website:www.ocntrans.com  
 


京ICP备13009464号-1 USER: