|||||||
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

ราคาของการแปลเอกสาร

ภาษาเดิมà ภาษาแปล

ระดับธรรมดา

ระดับมาตรฐาน

ระดับจัดพิมพ์

Ing à Chi

15-23 USD

20-33 USD

28-43 USD

Rus, Jpn, Cor à Chi

19-27 USD

24-37 USD

32-47 USD

Ale, Fra à Chi

23-31 USD

28-41 USD

36-51 USD

Esp, Por, Ita à Chi

27-35 USD

32-45 USD

40-55 USD

Otros à Chi

30-55 USD

36-65 USD

44-75 USD

 

 

 

 

Chi à Ing

23-30 USD

28-40 USD

35-50 USD

Chi à Rus, Jpn, Cor

27-34 USD

32-44 USD

39-54 USD

Chi à Ale, Fra

31-38 USD

36-50 USD

41-58 USD

Chi à Esp, Por, Ita

35-42 USD

40-54 USD

45-62 USD

Chi à Otros

39-63 USD

44-73 USD

49-83 USD

หมายเหตุ

าคาคิดตามภาษาจีน  1,000ตัวอักษรถือว่าเป็นหนึ่งหน่วย ถ้าจำนวนไม่ถึง1,000ตัว ก็ต้องคิดตามราคา1,000ตัว

ราคาจริงต้องตกลงอีกทีระหว่างทั้งสองฝ่าย ราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนหน้า ความยากลำบากและเวลาที่ต้องกันเสร็จงาน

 

|||||||||||
               

Copyright@ All right Reserved Beijing Ocean Times Translation Service

Addr: Flat 1701, Building 229 ,Wolong compound, Chaoyang District, Beijing 100101

Tel: 0086-10-64986752,13651353194 Fax: 0086-10-64986752
Website:www.ocntrans.com  
 


京ICP备13009464号-1 USER: