|||||||
 
 
 
 
 
   
 

 

ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการแปล

 

การวิเคราะห์โครงการ

ศึกษาความต้องการของลูกค้า วิเคราะห์เนื้อหาของงาน ประเมินราคาแปล จัดเวลาการแปล

 

คัดเลือกล่าม

เลือกล่ามที่เหมาะกับความต้องกันงาน จัดทีมงานโครงการขึ้นมา

 

จัดทำตารางคำเฉพาะ

ผู้จัดการช่วยประสานงานระหว่างล่ามและผู้ตรวจสอบเพื่อจัดทำตารางคำเฉพาะซึ่งมีทั้งสองภาษา และมอบส่งให้ลูกค้าก่อนเสร็จงานแปล เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบและตกลง

 

ขั้นตอนการแปล

ทานล่ามต้องแปลเอกสารให้แล้วเสร็จภายในเวลากำหนด และต้องมีการแก้ไขตามข้อเสนอของผู้ตรวจสอบและลูกค้า

 

ขั้นตอนตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบงานต้องมีการตรวจงานหนึ่งถึงสามครั้ง ระหว่างนักล่ามดำเนินงานอยู่(ทุกครั้งมีการตรวจเอกสาร 1,000ถึง3,000คำ) เมื่องานแปลเสร็จ  มีการตรวจงานทั้งหมดหนึ่งรอบ ในเวลาจำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านพิเศษมาตกลงอีกที แล้วให้นักแปลเชี่ยวชาณมาช่วยแต่งให้อีกที

 

จัดงานและส่งมอบงาน

จัดหน้าของงานแปลให้ตรงกับเอกสารเดิม และต้องส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าเป็นแบบ FTP  อี-เมล์ กระดาษ แผ่นดิสค์ แผ่นซีดี

 

แก้ไขข้อผิดพลาด

แก้ไขโดยด่วนตามข้อเสนอของลูกค้าที่เสนอ และมีการรับรองคุณภาพผลงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากการส่งมอบงาน

 

 

|||||||||||
               

Copyright@ All right Reserved Beijing Ocean Times Translation Service

Addr: Flat 1701, Building 229 ,Wolong compound, Chaoyang District, Beijing 100101

Tel: 0086-10-64986752,13651353194 Fax: 0086-10-64986752
Website:www.ocntrans.com  
 


京ICP备13009464号-1 USER: