|||||||
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

เว็บไซค์แบบลักษณะท้องถิ่น

เว็บไซค์แบบลักษณะท้องถิ่นก็คือมีการจัดทำลักษณะท้องถิ่นให้แก่เว็บไซค์ใด ซึ่งมีลักษณะ ภาษา และประเพณีที่เป็นแบบพิเศษ ขั้นตอนทำงานนี้รวมงานหลาย ๆอย่าง รวมถึงการควบคุมงานลักษณะท้องถิ่นของเว็บไซค์ การจัดและการแปลเอกสารข้อมูล(หน้าเพจและไฟล์) การจัดหรือการพิมพ์HTMLหรือXML แล้วประสานกับภาษา HTTP การจัดภาษา รูปภาพ และสีสานของ เว็บไซค์ให้เป็นแบบลักษณะท้องถิ่น และยังมีงานทดสอบและควบคุมคุณภาพ ต่าง ๆ

ทีมงานเว็บไซค์แบบลักษณะท้องถิ่นของบริษัท ศูนย์แปล โอเชินไทม์ ปักกิ่ง จะมีการบริการอย่างดีให้แก่ท่านและรับรองสามารถเก็บข้อมูลและความรับให้แก่ลูกค้าตลอดเวลา

 

|||||||||||
               

Copyright@ All right Reserved Beijing Ocean Times Translation Service

Addr: Flat 1701, Building 229 ,Wolong compound, Chaoyang District, Beijing 100101

Tel: 0086-10-64986752,13651353194 Fax: 0086-10-64986752
Website:www.ocntrans.com  
 


京ICP备13009464号-1 USER: