|||||||
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

การแปลเอกสาร

ปักกิ่งโอเชียนไทม์ ทรานสเลชั่น เซ็นเตอร์  มีล่ามเชี่ยวชาญมากกว่าพันท่าน สามารถแปลภาษาห้าสิบกว่าชนิด แล้วยังมีผู้ตรวจซึ่งเป็นคนที่เข้าใจภาษานั้นอย่างดี รู้จักประเพณีท้องถิ่นนั้นอย่างดี จนรับรองสามารถมีบริการเสนอให้แก่ท่านอย่างมีคุณภาพ ในเวลาเดียวกัน ยัง รับรองรักษาข้อมูลและความลับให้แก่ลูกค้าตลอดเวลา

การแปลข้อมูล:

ส่งมอบงานอย่างรวดเร็ว ภาษาคล่องและใช้คำถูกต้อง รวมหนังสือรับรอง จดหมาย ประวัติตัวบุคคล หนังสือพิมพ์ เอกสารด่วน ฯลฯ

 

การแปลเอกสาร:

เหมาะกับงาน  การเขียนภาษาโดยใช้ภาษาทางการ รวมถึงสัญญา ข้อตกลง หนังสือลิขสิทธ์ แผนงานของบริษัท งบดุล   งบบัญชี   การวิเคราะห์ตลาด   เอกสารการตรวจสอบตลาด   รายงาน    หนังสืออธิบาย   คู่มือมาตรฐาน ข้อระเบียบ ประกาศรัฐบาล กฏระเบียบ คู่มือคุณภาพ   คู่มือการใช้   คู่มือสินค้า   ตัวอย่างสินค้า  หนังสือประมูลงาน    ข้อเสนอโครงการ   รายงายการทำงาน   รายงานการตรวจสิ่งแวดล้อม  หนังสือตรวจความปลอดภัย   รายงานตรวจสอบ   ใบรับรองพยาบาล   สำนวนการตัดสิน  วิทยานิพนธ์  เอกสารเดินทานเพื่อไปต่างประเทศ ฯลฯ

 

การแปลประเภทสื่อมวลชน:

ถึงระดับเที่ยบเท่ากับเอกสารเดิม  รวมถึงเว็บไซค์   ทีวี   ภาพยนตร์   การแนะนำบริษัท   โฆษณา  คำกล่าว เอกสารการท่องเที่ยว   เอกสารประวัติ  ข้อมูลบันเทิง ฯลฯ

 

การแปลหนังสือ:

ผลงานมีระดับสูง สามรถจัดพิมพ์ได้ รวมถึงหนังสือ นิตยสาร วารสาร

 

|||||||||||
               

Copyright@ All right Reserved Beijing Ocean Times Translation Service

Addr: Flat 1701, Building 229 ,Wolong compound, Chaoyang District, Beijing 100101

Tel: 0086-10-64986752,13651353194 Fax: 0086-10-64986752
Website:www.ocntrans.com  
 


京ICP备13009464号-1 USER: