|||||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

                               การแนะนำบริษัท

         หมู่ข้านหย้าหยู้นฉ้วนซื่อหยวน

    Beijing Ocean Times Translation Service  ก่อตั้งเมื่อ ปีค.ศ. 1996  ตั้งอยู่ที่ Tian-Chuang-Shi-Yuan โฟรัม ออฟฟิศ คอนเพลค ( อยู่ทิศตะวันตกของสนามกีฬาเมนโอลิมปิก 2008) ทางบริษัทมีนักแปลผู้เชี่ยวชาญหลายร้อยท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานรัฐบาล และนักแปลที่มีประสบการณ์ในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญPart-time หลายพันคน สามารถแปลห้าสิบกว่าภาษา ครอบคลุมทุกวิชาชีพ เป้าหมายของเราคือการให้บริการงานแปล ล่าม เว็บไซค์ ให้เป็นภาษาท้องถิ่น (Localization)  และ ซอฟแวร์ให้เป็นภาษาท้องถิ่น (Localization) แก้บริษัทต่างๆ หน่วยงานของรัฐ  องค์การต่างๆ และบุคคล รวมทั้งบริษัทต่างประเทศและบริษัทเข้าชาติ ที่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ห้องหัวหน้าบรรณาธิการ
ห้องแปลเอกสาร
ห้องรับแขก
ห้องตรวจสอบ
ห้องตรวจสอบ
 

|||||||||||
               

Copyright@ All right Reserved Beijing Ocean Times Translation Service

Addr: Flat 1701, Building 229 ,Wolong compound, Chaoyang District, Beijing 100101

Tel: 0086-10-64986752,13651353194 Fax: 0086-10-64986752
Website:www.ocntrans.com  
 


京ICP备13009464号-1 USER: